11.30am - 9pm Tuesday to Sunday

Make A Reservation

全台唯一克羅埃西亞廚房

電話預約

我們接受午餐跟晚餐的預約

請於週二至週日,早上10:30至晚上9:00,撥打訂位專線0900 140263  

線上菜單
 

你在好的餐廳

營業時間

週一:公休

週二至週五:

12.00 AM - 2 PM / 5 PM - 9 PM

週六及周日:

11.30 AM - 2 PM / 5 PM - 9 PM